Το πρόγραμμα «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης μεταποιημένων προϊόντων με βάση το ρύζι σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική (Η.Π.Α.), Ρωσία και Νορβηγία» ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια.

Το πρόγραμμα υποβλήθηκε από την Ένωση Νομικών Πρόσωπον που αποτελείται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥ.ΓΕΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ με το διακριτικό τίτλο «AGRINO», τον Α’Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρας, τον Β’Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστραςκαιτον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άδενδρου «AGROΒΙΟΤΟΠΟΣ»

Οι ενέργειες του προγράμματος στις χώρες στόχους επικεντρώνονται στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, των μονάδων ομαδικής εστίασης, των διατροφολόγων και των διαμορφωτών κοινής γνώμης σχετικά με:

  • την ενημέρωση για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση το ρύζι ευρωπαϊκής προέλευσης και τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας τους,
  • την προβολή στο καταναλωτικό κοινό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως προς την ασφάλεια και ποιότητα,
  • την ενημέρωση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο του τομέα των σιτηρών και ιδιαίτερα των μεταποιημένων προϊόντων ρυζιού,
  • την διάχυση πληροφοριών για την ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής στην καλλιέργεια και παραγωγή ρυζιού και των μεταποιημένων προϊόντων του και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με σκοπό την κατανάλωση τους.

Επίσης το πρόγραμμα προσβλέπει στην προώθηση κατανάλωσης μεταποιημένων προϊόντων με βάση το ρύζι ευρωπαϊκής προέλευσης σε σχέση με τα εισαγόμενα  από τρίτες χώρες προβάλλοντας την ασφάλεια και υγιεινή, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την προσφορά τους σε μια ισορροπημένη διατροφή και την γευστική απόλαυση που προσφέρουν.